Historia, kultur och arkitektur i Sverige

Kundundersökning, marknadsundersökning och medarbetarundersökning. Olika typer utav undersökningar som riktar sig till olika målgrupper och vid olika tillfällen men med ett och samma mål. Att utvärdera människors uppfattning och engagemang om och kring ett företag eller varumärke och få goda möjligheter till förbättring och utveckling.

 

Kundundersökning

Vad innebär en kundundersökning egentligen? En stor aktör inom branschen, www.cmaresearch.se  förklarar det med att kundundersökningar är deras samlingsnamn för mätningar som visar hur kunden uppfattar företagets kvalitet. Vad tänker och känner kunderna när de hör företagsnamnet eller varumärket?

 

Marknadsundersökning

För att sedan gå både djupare och bredare kan man som företag göra en marknadsundersökning. En marknadsundersökning är ett bredare begrep som innefattar till exempel varumärkesundersökning, kännedomsundersökning, marknadskartläggning och utvärdering.

 

En varumärkesundersökning görs för att få veta hur människor uppfattar ert varumärke. Hur väl känner människor igen ert varumärke? Vilka känslor förknippas med ert varumärke och så vidare. En varumärkesundersökning kan ligga till grund för en eventuell ompositionering, en justering av ert varumärke eller utformning av en varumärkesstrategi.

 

En marknadskartläggning är en viktig del i ett företags marknadsföringsstrategi. För att kunna analysera företaget möjligheter på marknaden och skapa en långsiktig marknadsstrategi som inte grundas på en magkänsla är det viktigt att skapa sig en samlad bild av hur marknaden ser ut, vilka konkurrenter som finns och hur omvärlden ser ut.

 

Medarbetarundersökning

Att genomföra medarbetarundersökningar ger dig som chef en djupare förståelse om hur medarbetarna uppfattningar sin arbetsmiljö, sina arbetsuppgifter och hur de trivs rent socialt på företaget. Vad har dina medarbetare för drömmar och mål? Finns det något område som de känner att de inte behärskar eller kanske ett område som de vill utvecklas inom? Att genomföra en medarbetarundersökning är ett effektivt sätt att följa upp företaget visioner, strategier och mål.

I en medarbetarundersökning får du som chef också en möjlighet att få feedback tillbaka från dina medarbetare. Vad tycker de om dig som chef? Vad kan företaget och ledningen förbättra?

 

Avslutningsvis, gå inte på magkänsla utan samla in information för att få en tydlig bild av marknaden och de människor som du vill nå för att kunna fatta affärsmässiga beslut.

Kommentera!

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *